's-Hertegenbosch
info@venci.nl
06 43592623
Close
06 43592623 info@venci.nl

VAGE LICHAMELIJKE KLACHTEN
Mensen gaan er vaak van uit dat ‘lichamelijke’ symptomen (zoals pijn, gevoelloosheid, misselijkheid, hoofdpijn of huiduitslag) door een lichamelijke ziekte worden veroorzaakt en ‘psychische’ symptomen (zoals depressies, manische toestanden, of nerveuze angst) door een geestesziekte. Toch kan een psychische toestand zich uiten in lichamelijke symptomen. Als de huisarts niets kan vinden zijn counseling sessies bij Vencí een optie.

Phone: 06 43592623
's-Hertogenbosch