's-Hertegenbosch
info@venci.nl
06 43592623
Close
06 43592623 info@venci.nl
Gezin

Doel gezinscoaching:
Bij gezinscoaching leren de ouders de regie over zichzelf en hun gezin (terug) te krijgen en hen controle over hun problemen te geven en deze te verminderen of op te lossen. Van belang hierbij is het stimuleren en versterken van de eigen mogelijkheden van het gezin, zodat ouders in staat worden gesteld zo zelfstandig mogelijk te functioneren en weer toekomstperspectief zien. Doel is dat ouders weer grip krijgen op eigen situatie en de regie terugkrijgen over eigen functioneren.

Een gezinscoach ondersteunt gezinnen bij opvoedingsproblemen thuis. In overleg met het gezin maak ik een plan om te voorkomen dat de problemen uit de hand lopen. Daarbij houd ik ook rekening met mogelijke andere problemen waardoor ouders geen grip meer hebben op de opvoeding. Denk aan persoonlijke problemen.

Klik hier om direct contact op te nemen!
Phone: 06 43592623
's-Hertogenbosch