's-Hertegenbosch
info@venci.nl
06 43592623
Close
06 43592623 info@venci.nl

PSYCHOSOCIALE ONTWIKKELING
De psychosociale ontwikkeling is de ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn sociale omgeving. Het gaat dus om de omgang met anderen. Dit is een proces, waarin het kind steeds een nieuwe fase doormaakt.
Soms worden deze fasen verstoord. Samen met Vencí wordt er gekeken waarom en wanneer de storing is ontstaan en vanuit daar werken we aan het probleem.

Phone: 06 43592623
's-Hertogenbosch